ALLAH RƏHMET ETSİN!

BU GÜN BİZİM ORUCOVLAR NƏSLİNİN SEVİMLİ ƏZİZ DOQMA ƏMİMİZ OĞLU ORUCOV ASİF CANƏHMƏD OĞLU HAQQ DÜNYASİNA QOVUŞMUŞDUR ASİF MÜƏLLİM UZUN MUDDƏT SUMQAYİT ŞƏHƏRİNİN SƏNAYE VƏ TƏSƏRREFAT MÜƏSSİSƏRİNDƏ MƏSUL VƏZİFƏLƏRDƏƏ CALİŞMİŞDI. ONU TANİYANLARİN HORMƏT RƏQBƏTİNİ QAZANMŞDİR. ƏMİOQLUMUZUN QARDAŞİ KAMAL MÜƏLİMƏ OQLANLSRİNA YAXİNLARİNA ƏZİZLƏRİNƏ DƏRİN HÜZNLƏ KƏDƏRLƏNDİYİMİZİ BİLDİRİRİK BİZİ TANİYAN BÜTÜN İNSANLAR ADİNDAN BAŞSAQLİQİ VERİRİK, YERİN CƏNNƏT OLSUN ALLAH RƏHMET ETSİN!

Alət çubuğuna keç