Gerçekte Neler oluyor? – Samir İsgenderoğlu

Her kesin şu anda birbirine sorduğu tek soru var: 2020 girdiğinden dünyamızda neler oluyor?

Toplum yönetimi sürü psikolojisi ile olduğundan aslında olup biten her şeyin çok basit cevapları vardır. Sadece çoğunluk sürü mantığı ile hareket ettiği için o cevabı görememektedir.

Günümüzün toplumları daha çok dedi kodu ve algı operasyonları ile yönetilmektedir. Genellikle toplumlardan gerçekler saklanarak yanlış tarafa yönlendirilmekle insanlara alıştıra-alıştıra gerçekler kabullendirilir. İlk önce gerçek olan topluma sunulur ve bin bir türlü yalanla kötülenmeye başlar. Daha sonrasında ise o şeyin aslında ne kadar faydalı olduğu anlatılır her tarafta. Şimdi olup biten de aslında budur. Günümüzde toplumlara en çok konuşturdukları konulara bakarsanız bunu daha güzel anlarsınız. Şu anda tüm dünyada toplumların konuştuğu konular esasen aşağıda yazdıklarımdır:

– Her kese Çip takılacak

– Uzaylılar gelecek

– Dünyayı yöneten aileler

– Masonlar dünyayı değiştiriyor

– Virüs sahte ve bir oyundur aslında

– Her kese aşı yapılacak

– Amerika çöküyor, Çin yeni güç, Avrupa birliği dağılıyor

Peki bu konuların konuşulmasını istedikleri için konuşulduğunu toplum anlıyor mu?

Bu başlıkların açıklamasına geçmeden önce algı yönetimi ile ilgili olarak şöyle bir örnek vereyim sizlere. Her kes doğum yılının üzerine yaşını eklesin (1980+40=?) ve sonra cevabın kaç olduğuna baksın. Her kesin hesabında = 2020 çıkacak. Bu kimsede değişmeyecek. (Bu arada insanların yanlış bildiği bir şey de 1980 doğumlu birinin 39 yaşında olduğunu zannetmesidir.1980 doğumlu olan 40 yaşındadır. Yaşını bulamayanlar şu anki yıldan 2020-1980=40)

Eminin ki şu an çoğunluk şaşırmış durumdadır. Aslında burada şaşıracak hiçbir şey yoktur. Bu hiçbir zaman değişmez ne önümüzdeki yıllar için ne de geçtiğimiz yıllar için.

Buradan şu sonuç çıkıyor ki çok basit anlamsız şeyler büyütülerek asıl şeylerin düşünülmesi ve konuşulması engelleniyor.

Geçelim şimdi sırası ile en çok 7 konunun kısaca açıklamasına.

1. ‘’Çip’’ olayı bir kere yeni bir konu değil ve 2005-ten esasen konuşulmaya başlanılsa da 2010 ve 2015-te daha çok uygulanmaya koyuldu. Konuşulduğu gibi çipler ele değil de başa takılacak ve zorunlu olmayacak. Sadece isteyen taktıracak.

2. Uzaylılar konusu hep konuşulan bir konudur. İnsan kendinden daha güçlü bir varlıkları kabul edemediği için bu konular bu kadar korkutuyor her kesi. Korkutma nedeni ise hep kötüye yok etmeye odaklanmış olan insanlık kendinin de yok ettiği gibi yok edilmekten korktuğundan kaynaklanmaktadır. İnsandan başka da canlıların var olduğu tüm dini kitaplarda da söylenmiştir aslında. Alemlerin Rabbi diye dua ettiğimizde hiç mi düşünmüyorsunuz bu kadar alemleri yaratan sadece insanoğlunu yaratmakla mı yetinecek? Ayrıca dua ederken göklere bakma alışkanlığı da boşuna değildir. Aslında var olan tüm gezegenlerde hayat mevcuttur lakin her gezegenin doğal haline uygun kendi canlıları mevcuttur. Bazı gezegenlerde İnsanlıktan da gelişmiş canlılar vardır. Hatta insanlık en ilkel canlılar içerisinde de ola bilir.

3. Dünyayı her zaman birileri yönetti ve yönetecekte. Bu aileler konusu fazlası ile konuşturulmakla gerçek yöneticileri hiç kimsenin konuşup sorgulanmaması sağlanıyor.

4. Masonların dünyayı değiştirmeğe çalıştığı veya değiştirmeye çalışması da gerçeği yansıtmıyor. Masonluk ve diğer kuruluşlar kime ne kazandırıyor ilk önce ona dikkat etmek lazım. Unutmayalım ki nedensiz hiçbir şey yoktur. Kimse boşuna bir şeyleri konuşmanız için önünüze bir konuyu atmıyor. Masonluktan çok daha güçlü çok gizli kurum ve kuruluşların var olduğu gerçeğini hiçbir zaman unutmamalısınız!

5. Virüsün sahte bir oyun olduğu algısını yaratmaya çalışanların kendileri tüm sürü halinde olan insanlığı dağıtarak evlere hapsetmedi mi? Burada hedeflenen şudur: İnsanlar inanmasın virüsün var olduğuna ve daha fazla yayılarak tam bir kaos ortamı oluşsun. Doğrudur insanlığın hayatında her zaman virüsler oldu ve bu virüsler her zaman temizleme görevini yaptı. Nasıl kurt sürüye daldığı zaman sadece hasta koyunlara saldırırsa virüsler de güçsüz bünyeye sahip insanlar üzerinde etkili olur!

6. Aşı konusunun bu kadar dillendirilmesi aslında daha kolay insanların alışmasını ve kabullenmesini sağlamaktır. Her kesin gerçekten bir virüs var olduğu ve bu virüsün her kese bulaşacağı gerçeğini kabul edeceği gün insanlar bir umutla kendileri aşı yapılması için yalvaracaklar. Önümüzdeki yıllardan aşı yaptırmayan ve aşı pasaportu bulunmayan kimseler Otobüslere, Uçaklara, Trenlere, Kafe-Restoranlara alınmayacak hatta aşısı olmayanların bir şehirden diğer bir şehre gitmesi bile yasaklanacak.

7. Amerika’nın çöküşü, Çin’in yeni süper güç olması, AB’nin dağılması masalları ise gerçekte şunu anlatmaktadır. Tek merkezli vahit DÜNYA DEVLETİ KURULUYOR! Bu tek dünya devletinin kurulması ise mevcut devletlerin sonunun geldiği anlamına gelmiyor. Sadece bölgesel yönetimler şeklinde varlıklarını sürdürecekler. Dünyada var olan farklı dillerde konuşan tüm toplumlar ise önümüzdeki 2 yıl içerisinde yeni dünya insanlığına sunulacak yeni teknoloji sayesinde birbirleri ile rahatlıkla iletişim kura bilecek.

Peki gerçekte neler oluyor? -diye sorarsanız tek cevap olur bu soruya. ‘’DÜNYA İNSANLIĞI YENİ TEKNOLOJİLER İLE TANIŞTIRILIYOR!’’

Sadece tüketmeye dayalı olan toplumlar da üretmeye dayalı toplumlara geçecektir…

Samir İsgenderoğlu

11.05.2020

www.facebook.com/samirisgenderoglu

Alət çubuğuna keç