“HARININ VİLLASI FƏRARİ OĞUL, KASIBIN DAXMASI ŞƏHİD GÖYƏRDİR…” !!!

“Kasıbın daxması səngər yeridi,
Yavanlıq uğrunda döyüşlər gedir…”

 

Ramiz QUSARÇAYLI

29 iyun 2019

Kasıb…və daxması

Bağ yeri biyaban,
şum yeri şoran,
Quraq ümidlərin yuxusu gəlir.
Evin damındakı quş yuvasından
Nəmli bir nəğmənin qoxusu gəlir.

Təndiri közərib ağarmır, 
heyhat… 
Qaralır təknədə unsuz ələyi. 
Yediyi alaçiy, 
bir az da boyat
İçindən un çıxan zavod çörəyi.

Atıb qara küncə küt dəhrəsini
Yanıb kösöv kimi qaralan kasıb.
Satıb evindəki yağ nehrəsini
Bazardan evinə şor alan kasıb.

Çevirib çaylağı yaylaq yerinə
Üşənir üzündə solğun bir boya. 
Az qala Ayçiçək, Aysun yerinə
Qızının adını Super Sun qoya…

İtirib növbəni naxır növbəsi,
Örüşlər can verir çayın lilində.
“Paliqon” yeridi hini, tövləsi,
Qalıb qurd əlində, çaqqal əlində.

Ömür ölüm-ölüm, can ölüm-ölüm,
Kasıbın evində sınaqdan keçir.
Toyu da zülümdü,
yası da zülüm,
Siyahı-siyahı qınaqdan keçir.

Qolay bir iş yeri üzünə gülməz,
Hələ çal-çağırda, toydadı Vətən.
O qədər böyükdü,
ölçüyə gəlməz,-
Kasıbın daxması boydadı Vətən…

…Kasıb uşaqları əlaçı olur,-
Əsir kitab-kitab masa dizləri, 
Qarabağ yazılır…
dizinin üstdə.
Fırlanır dilində Himnin sözləri,
Bayraq şəkli çəkir gözünün üstdə.

Dərd də dərd göyərdir,
dərd də dərd doğur
Un dərdi, su dərdi, ev-eşik dərdi.
Harının villası fərari oğul, 
Kasıbın daxması şəhid göyərdir…

Baxanda başından göy tüstü çıxır
Odda bərkiyənlər tüstüdən ölür.
Yayın ortasında üşüyən kasıb
Qışın ortasında istidən ölür…

Tənbəllik kasıbın əngəl yeridi,
Əngəl ağıllarda bir işlər gedir.
Kasıbın daxması səngər yeridi,
Yavanlıq uğrunda döyüşlər gedir…

На данном изображении может находиться: Ramiz Qusarçaylı, костюм

 35 total views, 35 views today

Alət çubuğuna keç